Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva de l'Area de Qualitat de Vida a les entitats esportives, exercici 2020.


Data de publicació: 16/10/2020

Data d'Actualizació: 16/10/2020

Expedient: AJT/537/2020