Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions en l'àmbit d'Ajuts Solidaris, exercici 2020.


Data de publicació: 22/12/2020

Data d'Actualizació: 05/01/2021

Expedient: AJT/3147/2020

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Annex 1 - pressupost - Obligatori Ambdues
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant Opcional Ambdues