Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Edicte relatiu a l'exposició de la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota nacional no exempts corresponent a l'any 2021, quotes municipals IAE 2021.


Data de publicació: 14/06/2021

Data d'Actualizació: 14/06/2021