Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/-a auxiliar de comunicació, vacant a la plantilla de personal funcionari, en la modalitat d'accés lliure, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició.


Data de publicació: 29/11/2021

Data d'Actualizació: 29/11/2021