Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Convocatòria per a la selecció d'una plaça de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, del Grup de classificació E- Subalterns (Agrupació Professional), amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició.


Data de publicació: 14/12/2021

Data d'Actualizació: 14/12/2021