Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Tràmits i registre electrònic>>Queixes i suggeriments

Queixes i suggerimentsEscriviu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i les del seu representant, si escau, i aporteu, en aquest cas, el document de representació corresponent.

Els camps marcats amb un * són obligatoris.

Dades de contacte
Adreça a efectes de notificació
Dades per a notificacions
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i altra legislació vigent, AUTORITZO a l'Ajuntament de Pineda de Mar, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï (marqueu/desmarqueu el que procedeixi):

Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible a la seu electrònica https://seu.pinedademar.org, prèvia identificació amb certificat digital. En tot cas es notificarà per aquesta via les persones que hi estan obligades segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015. Les persones FÍSIQUES disposaran a la seva bústia electrònic la notificació encara que es remeti per via postal si així ho indiquen en la present sol·licitud.

Queixa o suggeriment *
Clàusula LOPDGDD

AntiRobots