Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Centre Innova - Turisme
Òrgan resolutori: Generalitat de Catalunya
Qui ho pot sol·licitar:
El propietari de l'habitatge o un representant.
Tramitació:
L'Ajuntament trametrà a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya l'alta de l'habitatge d'ús turístic, que serà inscrita d'ofici en el registre de Turisme de Catalunya.
Quin cost té:
El que estableix l'Ordenança fiscal vigent:

- 188'70 €. Aquesta taxa s'abonarà en règim d'autoliquidació, és a dir, en el moment de presentar la sol·licitud. Caldrà abonar la taxa mitjançant ingrés al Banc Santander-Central Hispano.

IBAN : ES35.0049.1577.3721.1014.7877
SWIFT: BSCHESMMXXX
Què és i en què consisteix:
Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge ubicat a Pineda de Mar, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.
Quina regidoria o servei és responsable:
Regidoria de l'Àrea Territorial.
On i quan es pot presentar:
Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h o telemàticament.
Quant temps es triga:
Una vegada registrada d'entrada la comunicació prèvia l'Ajuntament la tramet a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. El número d'inscripció en el registre de Turisme de Catalunya, ha de constar en tota la publicitat de l'habitatge.
En quines dates es pot fer:
Es pot sol·licitar durant tot l'any.