Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Cessió d’espais Auditori de Pineda de Mar


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Cessió de l'Auditori de Pineda de Mar per a la realització d'activitats culturals, cíviques, socials, educatives, d'oci i/o lúdiques sense ànim de lucre. Excepcionalment poden autoritzar-se altres activitats tècnicament compatibles amb la finalitat dels usos de la instal·lació
Qui ho pot sol·licitar:
Entitats i persones físiques i jurídiques.
Quin cost té:
Les tarifes per la utilització de l'Auditori es fixen a les Ordenances fiscals 18.A i 31.

Tanmateix, els centres educatius i les associacions o entitats sense ànim de lucre de Pineda de Mar inscrites en el registre municipal d'entitats (ROEV) poden accedir a l'ús de l'Auditori amb una reducció del preus públics establerts i fins a la gratuïtat.
Termini i forma de presentació:
Es pot presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de 30 dies hàbils i màxima de 90 dies naturals al començament de l'activitat.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
20 dies.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s'entendrà denegada.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor: Servei de Cultura i Participació Ciutadana. Regidoria de Cultura

Òrgan resolutori: Alcaldia