Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Cessió d’espais educatius


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Cessió de espais educatius (escola d’educació primària) per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social. L'ús social d’aquest centres públics no ha d'interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels centres dins l'horari escolar.
Qui ho pot sol·licitar:
Entitats i persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre.
Quin cost té:
No té cap cost.
Termini i forma de presentació:
Amb una antelació mínima de 15 dies hàbils al començament de l’activitat.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
3 mesos.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s’entendrà denegada.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor: Servei d’Educació. Regidoria d’Educació.

Òrgan resolutori: Alcaldia.