Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Canvi de domicili en el padró municipal d'habitants


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Què és i en què consisteix:
És la inscripció obligatòria en el Registre del Padró Municipal d'Habitants per a persones que canviïn de domicili dins el mateix municipi.

És necessari tenir actualitzades les dades del Padró Municipal d'Habitants per poder acreditar degudament el domicili per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres, així com poder exercir el dret a vot en el processos electorals.
Qui ho pot sol·licitar:
Tothom que efectua un canvi de domicili dins el municipi.
Quin cost té:
Cap.
Quant temps es triga:
El tràmit és immediat.
Quina regidoria o servei és responsable:
Serveis Generals.
On i quan es pot presentar:
A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 h.
Es pot sol·licitar cita prèvia per efectuar aquest tràmit fent clic aqui.
La tramitació és presencial. Caldrà aportar la documentació necessària en cada cas.
En quines dates es pot fer:
Sempre.

Tramitació presencial