Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Ocupació de via pública amb taules, cadires, expositors, parades i casetes de venda


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet a titulars d’establiments que hagin fet la corresponent comunicació prèvia o disposin de la corresponent llicència, sol·licitar la instal·lació a la via pública, taules, cadires, paravents i para-sols, aixi com expositors, parades, casetes de venda, el·laboració d'àpats i d’altres.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'un bar, restaurant o establiment comercial.
Quin cost té:
La taxa per a ocupació de l'espai d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa està regulada en l’Ordenança Fiscal núm. 024. en cas d’expositors, parades, i casetes de venda, la taxa està regulada en l’Ordenança Fiscal núm. 026.
Termini i forma de presentació:
Termini:amb una antelació mínima de 30 dies hàbils.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
3 mesos.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Denegada.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea Territorial - Via Pública
Òrgan resolutori: Alcaldia