Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud genèrica


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
El Registre electrònic s’organitza en tràmits o procediments telemàtics que s’integren en el Catàleg de Tràmits.
Els ciutadans tenen dret a presentar les sol·licituds efectuades a través del model o sistema electrònic d’instància genèrica si bé abans d’utilitzar-lo caldrà comprovar que no existeix un tràmit específic en el Portal de Tràmits que permeti realitzar la mateixa gestió: Relació de tràmits a realitzar mitjançant el Registre electrònic.
Aquest tràmit és exclusiu per la justificació de les Subvencions rebudes per les entitats.
Qui ho pot sol·licitar:
Tota persona física o jurídica amb capacitat d’obrar segons normes de dret civil pot presentar una instància genèrica.
Termini i forma de presentació:
Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
Fins el 31 de desembre.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Segons la sol·licitud
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Segons la sol.licitud.
Òrgan resolutori: el Ple, l’Alcaldia o per delegació la Junta de Govern Local.