Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions de l'Àrea de Qualitat de Vida.


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet demanar subvencions en règim de concurrència competitiva relacionades amb els àmbits d’ajuts solidaris i cooperació internacional, educació, cultura, serveis socials, barris, participació ciutadana i esports de l’àrea de Qualitat de Vida.
Qui ho pot presentar:
Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en els registres públics corresponents (Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i Registre d’Entitats de Pineda de Mar (ROEV) que, amb caràcter general, el seu àmbit d'aplicació i objecte de l'actuació estigui adreçat a la població de Pineda de Mar.
Quin cost té:
No té cap cost.
En quines dates es pot fer:
El que s'estableixi a la convocatòria
Presentació presencial, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) elèctrònica,
Quant temps triga la resposta:
Tres mesos.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Negatiu (art. 25.1.a) Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP)
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor Àrea de Qualitat de Vida
Òrgan resolutori: Junta de Govern Local