Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Fira de nadal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

És el tràmit per sol·licitar la participació a la Fira de Nadal, amb la instal·lació a la via pública de parades d'artesans i comerciants.

Qui ho pot sol·licitar:

Artesans o qualsevol persona física o jurídica titular d'un comerç o empresa ubicada en Pineda de Mar

Quin cost té:

- Parades amb un requeriment de potència igual o inferior a 200 wats: 24€
- Parades amb un requeriment de potència superior a 200 wats: 48€

L'ingrés es realitzarà  fent constar com a concepte: NOM I COGNOMS (el mateix que consti a la instància de sol·licitud) i FIRA NADAL.

Número compte bancari ES45-0049-1577-3721-1014-7877 de l'entitat Banc de Santander
La taxa d'ocupació de la via pública està  regulada en l'Ordenança Fiscal núºm. 026.

Termini i forma de presentació:

Termini: Fins el 10 de novembre inclòs.
Presentació: Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial.
Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l'accés a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Límit de resposta legal:

3 mesos

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

Denegada

Òrgan gestor i resolutori:

Òrgan gestor: Àrea de promoció Econòmica
Òrgan resolutori: Alcaldia

Més informació:

Informació espcífica de la documentació a presentar:

ARTESANS:

-DNI/NIE/CIF
-2 fotografies del producte a vendre i 1 fotografia de la parada
-Assegurança responsabilitat civil o rebut corresponent vigent
-Carnet de manipulador d'aliments (només artesans alimentaris)
-Memòria descriptiva per a esdeveniments amb elaboració de menjar (només artesans alimentaris)
-Resguard de pagament de la taxa d'ocupació de via pùblica

Altra documentació o declaració responsable (si s'escau):

-Certificat d'alta de l'IAE o rebut de pagament vigent
-Rebut d'autònoms vigent
-Registre sanitari (només artesans alimentaris)

COMERÇ O EMPRESA UBICADA EN PINEDA DE MAR:

-DNI/NIE/CIF
-Resguard de pagament de la taxa d'ocupació de via pública