Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Participació a la Fira Sud


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:


És el tràmit per sol·licitar la participació a la Fira Sud, amb la instal·lació a la via pública de parades d'artesans i comerciants.
Qui ho pot sol·licitar:


- Artesans de qualsevol procedència.
- Persones físiques o jurídiques titulars d'un comerç o empresa ubicada a Pineda de Mar.
Quin cost té:


- Parades amb un requeriment de potència igual o inferior a 200 wats: 24,48€
- Parades amb un requeriment de potència superior a 200 wats i fins 1.000 wats: 48,96€
- Parades amb un requeriment de potència superior a 1.000 wats: 73,44€
L'ingrés es realitzarà  fent constar com a concepte: NOM I COGNOMS (el mateix que consti a la instància de sol·licitud) i FIRA SUD.

Número compte bancari ES45-0049-1577-3721-1014-7877 de l'entitat Banc de Santander
La taxa d'ocupació de la via pública està  regulada en l'Ordenança Fiscal núm. 026.
Termini i forma de presentació:


Termini: Fins el 20 d’abril inclòs.
Presentació: Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial.
Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l'accés a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Límit de resposta legal:


3 mesos
Efectes en cas que no hi hagi resposta:


Denegada
Òrgan gestor i resolutori:


- Òrgan gestor: Servei de Promoció Econòmica-Centre Innova.
- Òrgan resolutori: Alcaldia