Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Alta o baixa en el cens municipal d'animals domèstics de companyia


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Alta: És el tràmit per inscriure els animals de companyia (gossos, gats i fures entre d’altres) en el registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.

Baixa:Tràmit per comunicar la defunció de l’animal o bé que s’ha sol·licitat el canvi de cens a un altre municipi.

Canvi de domicili: Per notificar un canvi en el domicili de residència de l’animal.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona que sigui propietària d’un animal de companyia que resideixi habitualment a Pineda de Mar.
Quin cost té:
Cap.
Termini i forma de presentació:
Termini:Els propietaris d’animals de companyia amb residència habitual al municipi, han de censar-los dins el termini màxim de trenta dies, a partir de la data de naixement o de l’adquisició de l’animal o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de l’animal mitjançant xip o tatuatge.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
L’acció municipal és procedir a la inscripció. No hi ha resolució de l’Ajuntament.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Al no haver resolució de l’Ajuntament, no hi ha efectes positius o negatius per la manca de resposta.
Òrgan gestor i resolutori:
Àrea Territorial, unitat de Medi Ambient.
Observacions:
Si voleu inscriure un animal anteriorment censat en un altre municipi, heu de fer una sol·licitud d’alta.
La persona propietària de l’animal ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi de les dades que s’han fet constar en el cens o la mort de l’animal, per a mantenir el cens actualitzat.
Més informació:
En cas que el vostre animal sigui un gos de raça potencialment perillosa, heu de consultar el tràmit: «Sol·licitud de llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos».