Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Fira d'estiu


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
És el tràmit per sol·licitar la participació a la Fira d'Estiu de la Plaça del Mar.
L'autorització dels espais serà  objecte de tramitació en règim de concurrència competitiva. Els espais a ocupar són 9 de 3x2 m.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica legalment constituïda.

Quin cost té:
L'import de la taxa, que inclou punt de llum, és fixe (82€/metre quadrat). El cost total a liquidar per aquells que resultin adjudicataris serà  de 492,00 € per tota la temporada. Els adjudicataris rebran per part de l'ORGT un rebut per l'import de la taxa.

La taxa d'ocupació de la via pública està  regulada en l'Ordenança Fiscal núm. 26.
Termini i forma de presentació:
Termini: Fins el 15 de juny inclós.
Presentació: Es pot presentar en modalitats telemàtica i presencial.
Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l'accés a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Modalitat presencial: De dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Límit de resposta legal:
3 mesos.
Efectes en cas que no hi hagi resposta:
Denegada.
Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor: Àrea de promoció Econòmica.
Òrgan resolutori: Alcaldia.