Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques per a l'Escola d'Adults


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
Aquest tràmit permet demanar beques als alumnes de l’Escola d’Adults Municipal empadronats a Pineda de Mar, dins dels límits pressupostaris, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Aquestes beques s’ofereixen amb l’objectiu de facilitar una formació bàsica, potenciar la socialització de la persona adulta i facilitar l’assumpció de responsabilitats.

Les beques d'Escola d’Adults, són un ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost de la matrícula dels cursos homologats de l’Escola d’Adults Municipal.

Qui ho pot sol·licitar:
Podran sol·licitar les beques, d’acord amb la seva regulació respectiva, les famílies empadronades a Pineda de Mar.

Quin cost té:
No té cap cost.

Termini i forma de presentació:
Termini per presentar la sol·licitud:
D’acord amb el termini especificat en l’acord de la convocatòria, del 21de juny al 2 de juliol.
Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.


Límit de resposta legal:
3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s'entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan gestor.

Observacions:
L’atorgament de subvencions resta condicionat a la justificació de la subvenció atorgada l’any anterior.
Serà motiu de denegació de la beca sol·licitada tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Pineda de Mar o amb les empreses que gestionen els serveis educatius de titularitat municipal, d’acord amb l’article 6 de les bases reguladores.
Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament des de la Seu Electrònica Municipal o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària