Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Beques Menjador del Consell Comarcal del Maresme


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Què és i en què consisteix:
Les Beques Menjador del Consell Comarcal del Maresme són ajuts individuals de menjador, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar corresponent.

Qui ho pot sol·licitar:
Aquestes beques les podran demanar les famílies de l’infant, i en seran beneficiaris/àries els/les alumnes empadronats/des a al municipi de Pineda de Mar, independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui un altre municipi de la Comarca del Maresme.

Els/les alumnes hauran de complir amb els requisits següents:

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya a la comarca del Maresme, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) Pels alumnes escolaritzats en una comarca diferent a la de residència i que sol·licitin ajuts individuals de menjador socioeconòmics, serà el Consell Comarcal del centre receptor el que concedirà l’ajut, si s’escau. El Consell Comarcal podrà demanar a l’EAP o als serveis socials del municipi de residència de l’alumne la informació necessària per a la resolució.
c) No tenir dret al servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
d) No estar en acolliment residencial.
e) Fer ús del menjador escolar. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.

Quin cost té:
No té cap cost.

Termini i forma de presentació:
Del 7 al 25 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Podran sol·licitar les beques fora del termini establert les famílies que compleixin amb alguna de les condicions següents:

a) Alumnes nouvinguts a la comarca.
b) Alumnes amb situacions sobrevingudes.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça Catalunya, núm. 1, 08397, Pineda de Mar).

Límit de resposta legal:
3 mesos.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s’entendrà denegada.

Òrgan gestor i resolutori:
Òrgan Gestor:

Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme

Òrgan resolutori:

Presidència del Consell Comarcal del Maresme

Observacions:
Per sol·licitar presencialment les beques caldrà obtenir cita prèvia. La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament des de la Seu Electrònica Municipal.
Cita previa Ajuntament de Pineda de Mar o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària