Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Fireta de nadal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

És el tràmit per sol·licitar la participació a la Fireta de Nadal de la Plaça Espanya.
L'autorització dels espais serà objecte de tramitació en règim de concurrència competitiva. L’espai a ocupar a la via pública consisteix en 12 espais pel muntatge de carpes de (3x2, 3x3, 4x3 ó 4x2).
La fireta es celebrarà els caps de setmana 11 i 12 de desembre, i 18 i 19 de desembre 2021, DE 10h a 19h.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica legalment constituïda.

Quin cost té:

l cost total a liquidar per aquells que resultin adjudicataris serà de:
Parades amb un requeriment de potència igual o inferior a 200 watts ...... 48,00€/parada
Parades amb un requeriment de potència superior a 200 watts ................. 96,00€/parada

Els adjudicataris rebran per part de l'ORGT un rebut per l'import de la taxa.

La taxa d'ocupació de la via pública està regulada en l'Ordenança Fiscal núm. 26.

Termini i forma de presentació:

Termini: Fins el 10 de novembre inclòs.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:

1 mes.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

Denegada.

Òrgan gestor i resolutori:

Òrgan gestor: Àrea de promoció Econòmica.
Òrgan resolutori: Alcaldia.