Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Concurs de Cartells Anunciadors de la Mostra Nacional de Teatre Amateur


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:
L'Ajuntament de Pineda de Mar promou i organitza el Concurs de Cartells Anunciadors de la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar.
Aquest tràmit permet inscriure's al concurs.

Qui ho pot sol·licitar:
Ho poden sol·licitar les persones físiques que siguin artistes visuals i dissenyadors gràfics, estudiants o professionals, majors de 16 anys.

Quin cost té:
La inscripció al concurs és gratuïta.

Termini i forma de presentació:


Termini:

La sol·licitud s'ha de presentar durant el període comprès entre el 7 de novembre al 16 de desembre de 2022.

Presentació:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant l’accès a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar a seu.pinedademar.org

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:
Les sol·licituds es resoldran i es notificaran en un termini de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:
La petició s'entendrà acceptada.


Òrgan gestor i resolutori:
Àrea Gestora: Àrea de Qualitat de Vida

Servei Gestor: Servei de Cultura

Òrgan Resolutori: Alcaldia

Observacions:
La presentació dels cartells haurà de ser en suport físic i no es pot presentar electrònicament.

Més informació:
Podeu sol·licitar més informació a l'adreça de correu electrònic cultura@pinedademar.org

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària