Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Inscripció a la Rua de Carnestoltes


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Què és i en què consisteix:

L’Ajuntament de Pineda de Mar promou i aglutina les activitats de la Rua de Carnestoltes, les quals tenen caràcter popular i festiu, cosa que s’aconsegueix amb la col·laboració i l’esforç de les colles i comparses que hi participen.

Aquest tràmit permet inscriure la colla o comparsa que a la Rua de Carnestoltes.

Per altre banda, en la seva vessant de promoció de la implicació ciutadana en les festes i tradicions del municipi, l’Ajuntament de Pineda de Mar atorga uns premis associats a la participació a la Rua de Carnestoltes.

Qui ho pot sol·licitar:

Ho poden sol·licitar les persones físiques i jurídiques que vulguin participar a la Rua de Carnestoltes.

Quin cost té:

La inscripció a la Rua de Carnestoltes és gratuïta.

Termini i forma de presentació:


Termini per presentar la sol·licitud:

Del 2 al 22 de gener.

Lloc per presentar la sol·licitud:

Modalitat telemàtica: De Dilluns a Diumenge, durant les 24 hores, i mitjançant aquesta pàgina.

Modalitat presencial: De dilluns a Divendres en horari de 8:30 a 14 hores a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Recordeu que per dur a terme aquest tràmit de forma presencial cal demanar cita prèvia escollint l'opció "registre de documents" a Cita previa o bé trucant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 767 15 60.

Límit de resposta legal:

Les sol·licituds es resoldran i es notificaran en un termini de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Efectes en cas que no hi hagi resposta:

La petició s’entendrà acceptada.

Òrgan gestor i resolutori:


Àrea Gestora Àrea de Qualitat de Vida

Servei Gestor Servei de Participació Ciutadana

Òrgan Resolutori Alcaldia

Observacions:


La participació a la Rua de Carnestoltes implica la participació automàtica a la convocatòria dels Premis de la Rua de Carnestoltes.

Més informació:


Podeu sol·licitar més informació a l’adreça de correu electrònic participacio@pinedademar.org.