Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Fira d'estiu


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
2 fotografies del producte a vendre i 1 fotografia de la parada Obligatori Ambdues
Declaració responsable a la fira d'estiu Obligatori Ambdues
Assegurança responsabilitat civil o rebut vigent corresponent Obligatori Ambdues
Carnet de manipulador d'aliments (només artesans alimentaris) Obligatori Ambdues
Memòria descriptiva per a esdeveniements amb elaboració de menjar (artesans alimentaris) Obligatori Ambdues
Alta IAE i rebut de pagament vigent Obligatori Ambdues
Últim rebut d'autònom Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues