Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Sol·licitud de bonificació de la taxa de la brossa domiciliària per l’ús de la deixalleria


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
El DNI/NIF, sols és obligatori si el ciutadà opta per la tramitació presencial, essent requerit en una única ocasió per la seva digitalització. Si s’opta per la tramitació electrònica no es presentarà. Si es tracta d’una persona juridica, la seva actuació es realitza sempre a través del seu representant, que a tal efecte aporta a tota actuació els seus poders notarials, sense perjudici de que el representant, degudament facultat, encomani una autorització de representació. En la modalitat de tramitació electrònica, no cal presentar de forma adjunta a la sol·licitud el DNI/NIF. Obligatori Ambdues
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant Opcional Ambdues
Targeta d’usos de la deixalleria amb un mínim de 4 segells i un màxim de 13 (màxim 1 targeta per domicili) segons model normalitzat disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues