Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Subvencions a entitats directes


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Certificat d’estar al corrent de les obligacions en matèria de residència fiscal emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Opcional Ambdues
Annex I – Memòria del projecte o activitat. Obligatori Ambdues
Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries Opcional Ambdues
Certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues