Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Ordenança Fiscal núm. 5_ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.


Descripció:
Ordenança Fiscal núm. 5_ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Categoria:
Ordenances Fiscals i de preus publics
Estat:
En vigor
Versió consolidada:
Versió consolidada
Norma aprovada: