Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Exposició al públic d'expedients

Exposició publica de projectes d'Ordenances i Reglaments Municipals

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'aprovació definitiva de la memòria, reglament i establiment del Servei de Transport a la Demanda (TAD) al municipi de Pineda de Mar. 07/09/2021 Mostrar

Exposició pública de Bases de subvencions

No existeixen documents en aquest apartat

Exposició publica del Pressupost i les seves modificacions, Plantilla orgànica i les seves modificacions

No existeixen documents en aquest apartat

Exposició pública del compte general de l'ajuntament i les seves entitats

No existeixen documents en aquest apartat

Altres anuncis d'exposició al públic

Descripció Data de publicació  
Aprovació dels Padrons de la taxes d'abonats, taxes per cursos i activitats dirigides i dels serveis complementaris del Centre Esportiu Can Xaubet, corresponents al mes de setembre 2021. 15/09/2021 Mostrar