Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Exposició al públic d'expedients

Exposició publica de projectes d'Ordenances i Reglaments Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Exposició pública de Bases de subvencions

No existeixen documents en aquest apartat

Exposició publica del Pressupost i les seves modificacions, Plantilla orgànica i les seves modificacions

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'aprovació inicial de les modificacions de crèdit núms. 10 i 11 del pressupost de l'exercici 2022. 17/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2022. 13/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2022. 13/06/2022 Mostrar

Exposició pública del compte general de l'ajuntament i les seves entitats

No existeixen documents en aquest apartat

Altres anuncis d'exposició al públic

Descripció Data de publicació  
Text Refós de les Ordenances Fiscals corresponents a l'exercici 2022. 21/12/2021 Mostrar