Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Convocatòries de Selecció de Personal

Descripció Data de publicació  
Resultats places sistema de selecció concurs. Codi 123, Auxiliar tècnic informàtic. 22/09/2023 Mostrar
Resultats Auxiliar de mobilitat, grup C2, codi 693, règim funcionari, concurs estabilització 22/09/2023 Mostrar
Resultats plaça auxiliar acollida i gent gran / Concurs estabilització (Grup C2) 22/09/2023 Mostrar
Resultats Treballador/a familiar, grup C2, codi 526, laboral, concurs estabilització 22/09/2023 Mostrar
Resultats Plaça Informador/a codi núm. 526, mitjançant estabilització per concurs, Grup C2 22/09/2023 Mostrar
Resultats plaça Informador/a Laboral d'estabilització per concurs 21/09/2023 Mostrar
Resultats proves borsa de mestre ensenyament. 18/09/2023 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball, categoria de dinamitzador/a cultural i participació. Termini de presentació de sol·licituds del 9 al 28 de setembre de 2023. 08/09/2023 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a (subgrupA2). Termini de presentació de sol·licituds de l'1 al 20 de setembre de 2023. 31/08/2023 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'enginyer tècnic/a (subgrupA2). Termini de presentació de sol·licituds de l'1 al 20 de setembre de 2023. 31/08/2023 Mostrar
Publicació dels resultats de la prova pràctica. Convocatòria d'una borsa de mestre/a d'ensenyament. 31/08/2023 Mostrar
Places sistema de selecció concurs. Codi 3061, Tècnic/a Aux. Delineant. 17/08/2023 Mostrar
Places sistema de selecció concurs. Codis 516/517, Tècnic Auxiliar Bibliologia. 17/08/2023 Mostrar
Anunci per a la cobertura definitiva d'una plaça d'interventor accidental, amb caràcter provisional, grup A1. 02/08/2023 Mostrar
Convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça d'informador/a laboral, per concurs (Grup C2). 24/07/2023 Mostrar
Convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar tècnic/a d'informàtica, per concurs (Grup C2). 24/07/2023 Mostrar
Convocatòria plaça Informador/a codi núm. 526, mitjançant estabilització per concurs, Grup C2 24/07/2023 Mostrar
Convocatòria plaça treballador/a familiar, grup C2, codi 526, laboral, concurs estabilització 24/07/2023 Mostrar
Convocatòria per la cobertura d'una plaça d'auxiliar tècnic/a d'acollida i gent gran, pel sistema de concurs.(Grup C2). 24/07/2023 Mostrar
Convocatòria plaça Auxiliar de mobilitat, grup C2, codi 693, règim funcionari, concurs estabilització 24/07/2023 Mostrar
Anunci llista d'admesos/exclosos borsa mestres d'ensenyament. Bases creació d'una borsa de mestre ensenyament. 20/07/2023 Mostrar
Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a del SIAD. 12/07/2023 Mostrar
Convocatòria Borsa de treball Educador/a social 12/07/2023 Mostrar
Convocatòria d'una borsa de treball amb la categoria de treballador/a social 12/07/2023 Mostrar
Convocatòria borsa treballador/a, educador/a socials i tècnic SIAD. Presentació instàncies del 09/06/23 al 28/06/23, ambdos inclosos. 08/06/2023 Mostrar
Convocatòria borsa mestre/a ensenyament. Termini presentació instàncies del 09/06/23 al 28/06/23, ambdos inclosos 08/06/2023 Mostrar
Convocatòria operari/ària conductor recollida escombreries, Grup C2, funcionari, codi 330. 08/06/2023 Mostrar
Convocatòria places sistema de selecció concurs. Codi 328 Operari conductor recollida brossa 08/06/2023 Mostrar
Convocatòria plaça operari conductor neteja viària, codis: 3502 i 350, grup C2, estabilització per concurs. 08/06/2023 Mostrar
Convocatòria Plaça oficial 1ª paleta, codi 3672, concurs estalització, grup C2. 08/06/2023 Mostrar
Convocatòria 5 places operari recollida escombreries, grup C2, estabilització per concurs. 08/06/2023 Mostrar
Resultats promoció interna plaça d'operari conductor obres, codi 360, grup C2, estabilització 06/06/2023 Mostrar
Resultats promoció Interna, plaça d'Oficial 2ª pintor, codi 3581 06/06/2023 Mostrar
Resultatas provisió lloc de treball d'operari serveis obres, codi 365, grup E, estabilització 06/06/2023 Mostrar
Resultats provisió lloc de treball cap de colla obres, codi 359, grup C2, estabilització 06/06/2023 Mostrar
Resultats provisió plaça Conductor recollida escombreries, codi 329, laboral C2, estabilització concurs de mèrits. 05/06/2023 Mostrar
Resultats Provisió plaça codi: 3670, cap de colla paletes, clavegueram i cementiri, grup C2, estabilització 05/06/2023 Mostrar
Resultats provisió cap de colla senyalització viària, codi 372, concurs de mèrtis, estabilització, grup C2. 05/06/2023 Mostrar
Resultats provisió Plaça cap de colla recollida escombreries, codi 327, concurs de mèrits. 05/06/2023 Mostrar
Resultats promoció Interna, operari conductor neteja viària, codi 348, grup C2, estabilització 05/06/2023 Mostrar
Resultats provisió del lloc de treball d'Operari conductor obres (retro), codi 3504, grup C2, estabilització. 05/06/2023 Mostrar
Plaça d'Oficial 2ª clavegueram, codi 366, grup C2, concurs estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió del lloc de treball d'Operari conductor obres (retro), codi 3504, grup C2, estabilització. 16/05/2023 Mostrar
Provisió: Plaça cap de colla recollida escombreries, codi 327, concurs de mèrits. 16/05/2023 Mostrar
Provisió cap de colla senyalització viària, codi 372, concurs de mèrtis, estabilització, grup C2. 16/05/2023 Mostrar
Provisió plaça codi: 3670, cap de colla paletes, clavegueram i cementiri, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió plaça Conductor recollida escombreries, codi 329, laboral C2, estabilització concurs de mèrits. 16/05/2023 Mostrar
Provisió lloc de treball cap de colla obres, codi 359, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió lloc de treball d'operari serveis obres, codi 365, grup E, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Promoció Interna, plaça d'Oficial 2ª pintor, codi 3581 16/05/2023 Mostrar
Promoció interna plaça d'operari conductor obres, codi 360, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Promoció Interna, operari conductor neteja viària, codi 348, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió del lloc de treball de cap d’àrea de qualitat de vida. 09/05/2023 Mostrar
Bases reguladores del Procés de selecció dels Plans Ocupacionals Municipals 2023 de l'Ajuntament de Pineda de Mar, finançats per la Diputació de Barcelona, en el marc del «Plans d’Ocupació Local 2023» 25/04/2023 Mostrar
Cobertura provisional del lloc d'interventor. Termini de presentació del 13 al 19 d'abril, ambdòs inclosos. 12/04/2023 Mostrar
Revocar els acords adoptats per Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2021 corresponents a bases. 10/01/2023 Mostrar
Oferta Pública d'Ocupació ordinària 2022. 27/12/2022 Mostrar
Bases específiques reguladores dels processos selectius mitjançant concurs oposició per a la cobertura de places procedents de processos d’estabilització. 19/12/2022 Mostrar
Bases d'estabilització per concurs de mèrits 14/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de lloc de treball de Cap d'unitat d'atenció domiciliària i dependència. 13/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de lloc de treball de Cap d'unitat d'atenció directa dels serveis socials bàsics. 13/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de lloc de treball de Coordinador/a de Benestar Social. 13/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d’una plaça de Tècnic/-a d’Administració General, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d’accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs oposició. 03/11/2022 Mostrar
Convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operaris/àries grup C2. 21/07/2022 Mostrar
Convocatòria per cobrir el lloc de treball de TAE/TAG Economista mitjançant comissió de serveis. 19/07/2022 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'operari conductor de neteja viària, del Grup C2, dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció de 4 places d'operari del Grup E, operari de neteja viària dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, del Grup de classificació E- Subalterns (Agrupació Professional), amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 14/12/2021 Mostrar