Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Convocatòries de Selecció de Personal

Descripció Data de publicació  
Plaça d'Oficial 2ª clavegueram, codi 366, grup C2, concurs estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió del lloc de treball d'Operari conductor obres (retro), codi 3504, grup C2, estabilització. 16/05/2023 Mostrar
Provisió: Plaça cap de colla recollida escombreries, codi 327, concurs de mèrits. 16/05/2023 Mostrar
Provisió cap de colla senyalització viària, codi 372, concurs de mèrtis, estabilització, grup C2. 16/05/2023 Mostrar
Provisió plaça codi: 3670, cap de colla paletes, clavegueram i cementiri, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió plaça Conductor recollida escombreries, codi 329, laboral C2, estabilització concurs de mèrits. 16/05/2023 Mostrar
Provisió lloc de treball cap de colla obres, codi 359, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Provisió lloc de treball d'operari serveis obres, codi 365, grup E, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Promoció Interna, plaça d'Oficial 2ª pintor, codi 3581 16/05/2023 Mostrar
Promoció interna plaça d'operari conductor obres, codi 360, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Promoció Interna, operari conductor neteja viària, codi 348, grup C2, estabilització 16/05/2023 Mostrar
Aprovar bases específiques per a la provisió del lloc de treball de cap d’àrea de qualitat de vida. 09/05/2023 Mostrar
Bases reguladores del Procés de selecció dels Plans Ocupacionals Municipals 2023 de l'Ajuntament de Pineda de Mar, finançats per la Diputació de Barcelona, en el marc del «Plans d’Ocupació Local 2023» 25/04/2023 Mostrar
Cobertura provisional del lloc d'interventor. Termini de presentació del 13 al 19 d'abril, ambdòs inclosos. 12/04/2023 Mostrar
Revocar els acords adoptats per Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2021 corresponents a bases. 10/01/2023 Mostrar
Oferta Pública d'Ocupació ordinària 2022. 27/12/2022 Mostrar
Bases específiques reguladores dels processos selectius mitjançant concurs oposició per a la cobertura de places procedents de processos d’estabilització. 19/12/2022 Mostrar
Bases d'estabilització per concurs de mèrits 14/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de lloc de treball de Cap d'unitat d'atenció domiciliària i dependència. 13/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de lloc de treball de Cap d'unitat d'atenció directa dels serveis socials bàsics. 13/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de lloc de treball de Coordinador/a de Benestar Social. 13/12/2022 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d’una plaça de Tècnic/-a d’Administració General, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d’accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs oposició. 03/11/2022 Mostrar
Convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operaris/àries grup C2. 21/07/2022 Mostrar
Convocatòria per cobrir el lloc de treball de TAE/TAG Economista mitjançant comissió de serveis. 19/07/2022 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'operari conductor de neteja viària, del Grup C2, dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció de 4 places d'operari del Grup E, operari de neteja viària dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, del Grup de classificació E- Subalterns (Agrupació Professional), amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 14/12/2021 Mostrar