Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Convocatòries de Selecció de Personal

Descripció Data de publicació  
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places d'arquitecta/e. 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria per a la provisió d'una plaça de tutor/-a del pla de transició al treball pel sistema de concurs. 19/10/2020 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquesta Corporació. 16/10/2020 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/-a superior psicòleg/-a. 16/10/2020 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de personal funcionari interí i/o personal laboral temporal de places amb la categoria d'administratiu/va. 14/09/2020 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de Tècnic/a de cultura i ciutadania. 09/09/2020 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de places de mestra/e d'ensenyament. 31/08/2020 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/-a mitjà/-ana arquitecte/-a tècnic/-a 13/08/2020 Mostrar
Bases reguladores del procés de selecció de Plans Ocupacionals'2020 de l'Ajuntament de Pineda de Mar financiats per la Diputació de Barcelona. (3 tècnics/ques de serveis bàsics d'atenció social; trellallador/a social o educador/a social o assimilable). 17/07/2020 Mostrar
Bases reguladores del procés de selecció de Plans Ocupacionals'2020 de l'Ajuntament de Pineda de Mar financiats per la Diputació de Barcelona. (2 peons i 1 operari conductor per serveis múltiples recollida voluminosos). 01/07/2020 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu de cinc (5) places d'administratives/us de l'Ajuntament de Pineda de Mar. 19/06/2020 Mostrar
Convocatòria per a la provisió de dues places d'auxiliars administratives/us (personal laboral). 03/01/2020 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de nou (9) places d'auxiliars administratives/us. 04/09/2019 Mostrar