Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Convocatòries de Selecció de Personal

Descripció Data de publicació  
Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/-a auxiliar d'informàtica, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d’accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de coordinador/a d'esports, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de Tècnic/-a d'Administració General (Àrea de Territori), vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball amb la qual donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal temporal o nomenaments d'interinitat de places amb la categoria d'auxiliar administratiu/va. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball amb la qual donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal funcionari interí i/o personal laboral temporal de places amb la categoria d'administratiu/-iva. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/-a auxiliar de comunicació, vacant a la plantilla de personal funcionari, en la modalitat d'accés lliure, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. 29/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de Tècnic/-a d'Administració General (Àrea de Qualitat de Vida), vacant a la plantilla de personal funcionari, en la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 29/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/-a mitjà/-ana arxiver, amb caràcter interí. 15/11/2021 Mostrar
Provisió del lloc de cap d'àrea de Qualitat de Vida mitjançant una comissió de serveis. 29/06/2021 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la selecció de tretze (13) mestra/e d'ensenyament. 23/06/2021 Mostrar
Convocatòria procés selectiu d'un tècnic/a local coordinador/a per tal d'impulsar el Pla Educatiu de l'Entorn. 07/05/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'arquitecte/a, grup A-1, en règim funcionari de carrera. 06/05/2021 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de TAG en règim funcionari/ària de carrera. 29/04/2021 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa d'operaris electricistes. 26/04/2021 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de redactor/a de ràdio coordinador/a. 15/04/2021 Mostrar
Covocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de redactor/a ràdio. 15/04/2021 Mostrar