Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Convocatòries de Selecció de Personal

Descripció Data de publicació  
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treballadors/es familiars. 15/02/2022 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per la cobertura d'una plaça d'administratiu/va, en la modalitat de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició. 11/02/2022 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'operari conductor de neteja viària, del Grup C2, dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció de 4 places d'operari del Grup E, operari de neteja viària dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'arquitecta/-e en règim d'interinatge, per acumulació de tasques, en la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 14/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar, del Grup de classificació E- Subaltern (Agrupació Professional), amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 14/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, del Grup de classificació E- Subalterns (Agrupació Professional), amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 14/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça d'auxiliar de mobilitat, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 14/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/-a auxiliar d'informàtica, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d’accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de coordinador/a d'esports, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de Tècnic/-a d'Administració General (Àrea de Territori), vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball amb la qual donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal temporal o nomenaments d'interinitat de places amb la categoria d'auxiliar administratiu/va. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball amb la qual donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal funcionari interí i/o personal laboral temporal de places amb la categoria d'administratiu/-iva. 02/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/-a auxiliar de comunicació, vacant a la plantilla de personal funcionari, en la modalitat d'accés lliure, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. 29/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de Tècnic/-a d'Administració General (Àrea de Qualitat de Vida), vacant a la plantilla de personal funcionari, en la modalitat d'accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició. 29/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/-a mitjà/-ana arxiver, amb caràcter interí. 15/11/2021 Mostrar