Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Publicacions d'actes administratius

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'aprovació dels preus públics corresponents a la programació de la Festa Major Petita, Sant Joan, any 2022. 27/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació incicial de l'Ordenança de Circulació i quadre d'infraccions de l'Ajuntament de Pineda de Mar. 23/06/2022 Mostrar
Aprovació del padró sobre la taxa del cementiri municipal per l'any 2022. 22/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de l'oferta escolar de l'Escola d'Adults «Natura» per al curs escolar 2022-2023. 16/06/2022 Mostrar
BAN municipal d'informació de la incoació de l'expedient per a a participar en aquest procés d'elecció per a ocupar el càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau substitut/substituta de Pineda de Mar. 02/06/2022 Mostrar
Plans Locals d'ocupacio, any 2022 de la Diputació de Barcelona. 03/05/2022 Mostrar

Actes de publicació preceptiva d'Hisenda, Pressupost i Patrimoni

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 4. 01/07/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 33. 17/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de crèdit n. 17/2022 per a la incorporació de romanent del capítol II. 15/06/2022 Mostrar

Actes de publicació preceptiva d'Urbanisme, Llicencies i disciplina urbanística i mediambiental

Descripció Data de publicació  
Projecte per a la instal·lació d'una minidepuradora prefabricada al carrer Miramar de la urbanització de Can Carreres. 29/06/2022 Mostrar
Projecte constructiu per la instal·lació d'una depuradora prefabricada al carrer Premià de Pineda de Mar . 29/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de la constitució de la Junta de compensació provisional del Pla Parcial 1 Pineda Centre del PGOU de Pineda de Mar. 28/06/2022 Mostrar
Projecte asfaltat de diversos carrers de Pineda de Mar. 15/06/2022 Mostrar
Projecte tècnic d'arranjament de voreres a diversos carrers de Pineda de Mar. 25/05/2022 Mostrar
Bonificació de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2022, per haver fet ús de la deixalleria durant l'any 2021. 05/05/2022 Mostrar

Altres publicacions d'actes administratius

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'aprovació dels preus públics dels serveis socioculturals i de participació ciutadana per a l'any 2022. 30/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a la declaració d'interès turístic de la Festa Jove de Pineda de Mar. 22/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació dels Padrons de la taxes d'abonats, les taxes per cursos i activitats dirigides, i dels serveis complementaris del Centre Esportiu Can Xaubet, corresponents al mes de juny 2022. 07/06/2022 Mostrar
Edicte relatiu a la declaració de convocatòria deserta dels IV Premis de recerca destinat a alumnes de Batxillerat de Pineda de Mar, curs escolar 2020/2021. 23/05/2022 Mostrar
Edicte de l'acord d'aprovació del Pla de Disposició de Fons de Tresoreria. 19/08/2021 Mostrar

Gestió de padró municipal d'habitants i cens electoral

Descripció Data de publicació  
Publicació edictal de notificacions infructuoses de baixes d'inscripcions indegudes en el padró municipal d'habitants. 21/06/2022 Mostrar
Publicació edictal de notificacions infructuoses de baixes d'inscripcions indegudes al padró municipal d'habitants. 28/04/2022 Mostrar