Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Informació pública>>Tauler d’anuncis

Tauler d'anuncisEl tauler d'edictes es un medi complementari de publicació d'anuncis i actes administratius de preceptiva publicació. Aixi mateix, permet la publicació d'edictes i anuncis d'altres Administracions i Institucions Públiques, com l'accès al TABLON D'EDICTOS UNICO, en el caso de notificaciones infructuosas.

Recerca de Publicacions

Publicacions d'actes administratius

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'exposició de la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota nacional no exempts corresponent a l'any 2021, quotes municipals IAE 2021. 14/06/2021 Mostrar

Actes de publicació preceptiva d'Hisenda, Pressupost i Patrimoni

No existeixen documents en aquest apartat

Actes de publicació preceptiva d'Urbanisme, Llicencies i disciplina urbanística i mediambiental

Descripció Data de publicació  
Aprovació inicial del projecte de canalització dels serveis de la rotonda del carrer Nonell de Pineda de Mar. 23/12/2021 Mostrar

Altres publicacions d'actes administratius

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'aprovació dels Padrons de la taxes d'abonats, taxes per cursos i activitats dirigides, i dels serveis complementaris del Centre Esportiu Can Xaubet, corresponents al mes de gener 2022. 10/01/2022 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació del projecte "IDIQ Nouvinguts: Orientació per a joves". 22/12/2021 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació del Programa d'Orientació "I DESPRÉS DE L'ESO, QUÈ?". 07/12/2021 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de les activitats "Digues la teva per la SIDA", en el marc del Dia mundial de Lluita contra la SIDA, any 2021. 18/11/2021 Mostrar
Edicte de l'acord d'aprovació del Pla de Disposició de Fons de Tresoreria. 19/08/2021 Mostrar
Aprovació del protocol Covid-19 en l'ús d'espais municipals de Participació Ciutadana. 29/10/2020 Mostrar
Aprovació del protocol de mesures sanitàries de neteja i desinfecció en activitats socioculturals i educatives en espais municipals. 29/10/2020 Mostrar

Gestió de padró municipal d'habitants i cens electoral

No existeixen documents en aquest apartat