Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Seu electrònica>>Preguntes freqüents

Preguntes freqüents


Què és la seu electrònica?
Què cal tenir en compte abans de tramitar electrònicament?
Per què serveix el certificat digital?
Què és IdCat mòbil?
Què són les dades interoperables?
Què és notificació electrònica?
Quins formats poden tenir els arxius que vull adjuntar?
Com puc consultar les meves sol·licituds presentades a l’Ajuntament?
Si no vull tramitar electrònicament, on puc trobar el model de sol·licitud per fer el tràmit presencialment?
Estic obligat a tramitar electrònicament?

QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÒNICA?

És un portal web disponible per a la ciutadania on es poden realitzar consultes i tràmits electrònics amb l'Ajuntament de PINEDA DE MAR. El fet de ser electrònica fa que es pugui fer qualsevol dia i a qualsevol hora.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE ABANS DE TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT?

Abans d'iniciar la tramitació és important llegir la fitxa de descripció de cada tràmit, en la qual s'explica en què consisteix i quins requisits són necessaris per poder-lo fer.

També cal revisar la pestanya Documentació en què es detalla si aquell tràmit requereix l'aportació de documentació annexa a la sol·licitud. La llegenda al final de la pestanya informa sobre l'obligació o no de presentar documentació complementària.

PER QUÈ SERVEIX EL CERTIFICAT DIGITAL?

Per identificar-se de forma digital amb l’Ajuntament de Pineda de Mar i poder tramitar telemàticament quan el tràmit ho requereix.

COM OBTENIR UN CERTIFICAT DIGITAL?

Us podeu adreçar a alguna de les entitats que emeten certificats admesos per l’Ajuntament de Pineda de Mar (vegeu relació) o sol·licitar la identitat digital (IdCAT) a l’oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb cita prèvia (més informació idCAT url: ).

QUÈ ÉS IDCAT Mòbil?

idCAT Mòbil és el servei d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil que el Consorci AOC ofereix al Sector Públic de Catalunya com a alternativa a l’ús dels certificats digital. L’idCAT Mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya.

Les principals característiques d’aquest servei són les següents:

    -Aquest sistema permet als ciutadans, majors de 16 anys, actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes amb un nivell de seguretat mig, d’acord amb el què estableix l ’Annex II de l’Esquema Nacional de Seguretat (RD 3/2010). Aquest nivell de seguretat dependrà del procediment utilitzat durant la fase de registre de l’usuari.
    -Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat del signatari amb un document i en garanteix la integritat.

Les dades d’identitat, contacte electrònic dels ciutadans i ciutadanes usuàries, quedaran registrades a la “ Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya” , de la qual és titular el Departament de Presidència, per tal de deixar constància fefaent de la vinculació entre la persona identificada i el seu telèfon mòbil.

Més informació:

AOC

QUÈ SÓN LES DADES INTEROPERABLES?

És informació que acredita alguna situació personal o familiar (per exemple el títol de família nombrosa, atur, DNI, dades fiscals) que les administracions públiques poden intercanviar –previ consentiment de l’interessat- per evitar que s’hagin de presentar documents acreditatius en diverses ocasions a diferents administracions (Ajuntament, Generalitat, Hisenda...).

QUÈ ÉS NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA?

La notificació electrònica és el mitjà de comunicació oficial entre l’Ajuntament i l’administrat per la comunicació respecte a qualsevol tràmit que s’hagi iniciat. L’Ajuntament de Pineda de Mar utilitza la plataforma e-NOTUM per notificar electrònicament a ciutadans, entitats i empreses. Podeu trobar més informació a l’apartat /seu/Notificacio.htm

QUINS FORMATS PODEN TENIR ELS ARXIUS QUE VULL ADJUNTAR?

Només s’acceptaran documents en:

El format PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o electrònic.

El format JPG, per a fotografies que mostrin una imatge.

No s'acceptaran fotografies que mostrin documents i/o dades, que hauran de ser en format PDF (Exemple: DNI, Declaració de renda, etc.).

COM PUC CONSULTAR LES MEVES SOL·LICITUDS PRESENTADES A L'AJUNTAMENT

Des de l'apartat "Les meves sol·licituds" del menú de l'esquerra de la seu electrònica podeu fer la consulta de totes les sol·licituds que heu presentat a l'Ajuntament. Per motius de seguretat, per fer aquesta consulta cal que disposeu d'un certificat digital.

SI NO VULL TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT, ON PUC TROBAR EL MODEL DE SOL·LICITUD PER FER EL TRÀMIT PRESENCIALMENT?

Al final de la pestanya "Dades generals" de cada tràmit hi ha el model de sol·licitud corresponent, que es pot descarregar i emplenar abans de presentar-lo a qualsevol oficina de registre de l'Ajuntament.

ESTIC OBLIGAT A TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT?

Si ets persona física no estàs obligat a tramitar electrònicament a no ser que aquell tràmit concret estigui únicament recollit així. En canvi si sou entitat, professional o empresa (entitat jurídica) segons recull l’ artícle 14 de la Llei esteu obligats a comunicar-vos electrònicament amb totes les administracions públiques.