01/04/2020 10:01:58

Subvencions


Disponible a partir del 2019

Un cop aprovada la convocatòria, l’unitat tramitadora publicarà en aquest apartat les bases i la convocatòria determinant la data límit de presentació de sol·licituts. Així mateix, un cop la Junta de Govern adopti l’acord d’aprovacions i denegacions aquest quedarà publicat aquí. Aquesta publicació tindrà efectes de notificació a tots els interessats tal i com indica la Llei 39/2015.