01/04/2020 09:54:06

Coneix l’Ajuntament


El 15 de juny de 2019 es va celebrar a la Sala de Plens l’acte de constitució del Consistori sorgit de les eleccions municipals del 26 de maig i que governarà durant 4 anys. (mandat 2019 – 2023). Xavier Amor i Martín va ser elegit alcalde de Pineda de Mar.

El Consistori està integrat per 21 membres: 12 regidors/es del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés; 7 d'Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Pineda - Acord Municipal; 1 de En Marxa-Junts per Catalunya i 1 de Pineda En Comú-En Comú Guanyem.

Tanmateix, el dia 8 de juliol de 2019 es va desenvolupar l'anomenat Ple de Cartipàs, en el que s'aprova l'organització institucional de l’Ajuntament, els membres de cadascun dels òrgans de l'Ajuntament, les seves competències, i la periodicitat de les seves reunions.

Podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal:

https://seu.pinedademar.org/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=6&id=149&t=NO&x=v4lp2EiuUrlnz/mXHHqGXA

Podeu consultar el Reglament de Participació Ciutadana.

https://seu.pinedademar.org/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=6&id=107&t=NO&x=lAacTLT856R+mgn9bo/cOA

Organització municipal bàsica:

  • • L'Alcalde
  • • Les regidores i regidors delegats
  • • El Ple Municipal
  • • Les i els Tinents d'Alcalde
  • • La Junta de Govern Local

Organització municipal complementària:

  • • Comissió Informativa Directorial
  • • La Junta de Portaveus

Organitzacions amb personalitat jurídica per a la gestió directa de serveis:

  • • Organisme Autònom Fundació Tharrats
  • • Societat municipal Via a Punt SL