01/04/2020 09:06:56

Regidors mandat 2019-2023


Nom i partit

Altres

Xavier Amor Martín

PSC-CP

Alcalde de Pineda de Mar

tw | in | fb
Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 55.000€

Sílvia Biosca Estopà

PSC-CP

Primera Tinenta d’Alcalde

Regidora de Comunicació i Planificació Estratègica.

tw | in | fb | ln
Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 48.000€

Sandra Pérez Maldonado

PSC-CP

Segona Tinenta d’Alcalde

Regidora d’ Educació i Cultura.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 38.000€

Jordi Masnou Ridaura

PSC-CP

Tercer Tinent d’Alcalde Regidor de Seguretat i Mobilitat, Empresa, Planejament i Grans Projectes.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 38.000€

Santiago Macip Esteller

PSC-CP

Quart Tinent d’Alcalde

Regidor d’Urbanisme, Salut, Medi Ambient i Benestar Animal.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 38.000€

Ester Puertas Iglesias

PSC-CP

Regidora de Recursos Humans, Ocupació i Pineda Digital.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 36.000€

Sandra Villarte Pazos

PSC-CP

Regidora de Barris, Serveis Municipals, Parcs i Jardins.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 36.000€

Sonia Moraleda Campayo

PSC-CP

Regidora de Comerç, Turisme i MERC-JuntsxPineda-AMats.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 36.000€

Marta Martín Agea

PSC-CP

Regidora de Drets socials i Accés a l’habitatge.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 30.000€

Jorge Torres Almirón

PSC-CP

Regidor d’Esports, Joventut i Platges.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 30.000€

Francisco Javier Aguirre

PSC-CP

Regidor d’Hisenda, Contractació i Compres.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 20 hores.

Retribució bruta anual: 24.000€

Verónica Rebollo Guillén

PSC-CP

Regidora de Participació Ciutadana, Diversitat, Polítiques de Gènere i Gent Gran.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació parcial mínima de 20 hores.

Retribució bruta anual: 24.000€

Mònica Palacín París

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

tw | in | fb | ln
Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Jaume Valls Casals

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Carmen Vila i Zurano

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Hugo Guffanti i Riso

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Meritxell Mateu i Estopà

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Francesc Gil Gonzalez

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Marta Garcia Gonzalez

ERC-JuntsxPineda-AM

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Marcos Ortega Canillas

PEC-ECG

No ostenta delegació.

fb
Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

Noemí Llorens Lleonart

EN MARXA-JxCAT-JUNTS

No ostenta delegació.

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

*1

*1: Assignació econòmica equivalent a les assistències a sessions dels òrgans municipals aprovades al Ple Municipal de 8 de juliol de 2019.