Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Factura Electrònica


Us posem en coneixement que a partir del dia 1 de març de 2017, degut a la implantació per part d'aquest Ajuntament del programa de gestió electrònica de la despesa, ( Firmadoc ) serà obligatòria la presentació de factures electròniques per part dels proveïdors, independentment del seu import.

Els Còdis DIR-3 de l'Ajuntament de Pineda de Mar són:

  • OFICINA COMPTABLE: L01081635
  • ÒRGAN GESTOR: L01081635
  • OFICINA TRAMITADORA: L01081635

Per a més informació sobre la tramitació de la factura electrònica, us convidem a accedir als enllaços següents:

Bústia de lliurament de factures electròniques

Com crear i enviar factures electròniques

Portal de suport e.Fact

Directori codis DIR3