Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Seu electrònica>>Com rebre notificacions electròniques

Com rebre notificacions electròniques


L’Ajuntament de Pineda de Mar, adeqüant-se a les Lleis 39/2015 i 40/2015 està iniciant la recollida d’informació per poder fer notificació electrònica amb la entrada en vigor l’1 d’octubre de 2018 de les lleis anteriorment esmentades. De l’article 40 al 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques on defineix l’ús i es detallen les característiques de la notificació electrònica.

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l'adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l'adreça d'internet (URL) de l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament, on podreu accedir a la notificació.

  1. Si disposeu d'un certificat digital (DNI electrònic, certificat idCAT,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
  2. Amb clau d'accés. El sistema us enviarà, a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau d'accés, que haureu d'introduir en l'espai de notificacions electròniques de la web per tal d'accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l' acte es donarà per notificat. (article 43.2 lPAC)

Podeu revocar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l'imprès corresponent a tal efecte, o amb l'enviament del formulari de la Seu electrònica.

Amb tot això, s’ha fet un recopilatori de preguntes freqüents que us poden ajudar a l’ ús de la notificació electrònica:

1.- Què és una notificació electrònica?

La notificació electrònica o telemàtica (anomenada així indistintament, si bé aquestes dues paraules no són exactament sinònimes) es pot definir com aquella efectuada per mitjans electrònics i que posa fi a un procediment electrònic, bé perquè l'interessat està obligat, bé perquè així ho hagi manifestat expressament un interessat que no estigui obligat per Llei o Reglament a comunicar-se amb l'Administració per mitjans electrònics.

> 2. Una notificació electrònica és un avís al mòbil?

No. Tot i que una notificació electrònica pot començar amb un missatge SMS al vostre terminal mòbil, és un procés més complexe i elaborat per tal que tingui validesa jurídica. Un avís al mòbil (un sms) no té validesa jurídica, una notificació electrònica (un SMS amb un enllaç a un document electrònic) sí. En aquest punt: Hem de tenir en compte que l’avís de les notificacions electròniques es reben per un correu electrònic i un SMS al mòbil (les dues vies).

> 3. Estic obligat a ser notificat electrònicament?

Les persones físiques poden decidir si ser notificades físicament o electrònicament. En canvi totes les empreses, entitats i organismes estan obligats ja actualment a ser notificats electrònicament.

4. Puc canviar d’opinió?

Com a persona física, sí. En qualsevol moment es pot canviar el mode de notificació preferit així com el mitjà (canviant la adreça electrònica i/o el número de telèfon mòbil).

5. necessito certificat electrònic o ordinador per ser notificat electrònicament? -o potser millor què necessito per rebre una notificació electrònica?-

Només necessita marcar el camp “Rebre notificacions electròniques” a l’inici del tràmit amb l’Ajuntament. A partir d’aquí rebrà un SMS i/o un correu electrònic quan l’Ajuntament hagi de notificar-li la resolució del seu tràmit.

Per validar-se i rebre el document electrònic amb la notificació NO serà imprescindible l’ús d’ordinador o certificat electrònic ja que podrà fer la validació mitjançant el mateix mitjà electrònic al dispositiu electrònic on rebi la notificació. Disposa de tres opcions per consultar la notificació:

  • amb una clau d’un sol ús validant amb el seu NIF i el seu mòbil o correu electrònic
  • utilitzant un certificat electrònic mòbil (com l’idCAT mòbil o el certificat @clave)
  • Utilitzant un certificat electrònic físic (idCAT, DNIe, etc)