Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google

Bases específiques reguladores dels processos selectius mitjançant concurs oposició per a la cobertura de places procedents de processos d’estabilització.


Data de publicació: 19/12/2022

Data d'Actualizació: 19/12/2022