Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Seu electrònica>>Verificació de la seguretat de la seu electrònica

Verificació de la seguretat de la seu electrònica


L’Ajuntament de Pineda de Mar és titular de la Plataforma d’Administració Electrònica configurada pels moduls de configuració de registres, expedients electrònics, gestió documental i arxiu electrònic, de la que forma part la Seu electrònica configurada com el front-office de la plataforma, de forma que es garanteix davant els ciutadans la veracitat i seguretat de l’entorn virtual de la mateixa seu i de les seves aplicacions. A tal efecte l’Ajuntament de Pineda de Mar identifica la seu amb el certificat digital de seu electrònica: Certificat digital CDS-1 SENM EV emès per Consorci AOC.

L’Ajuntament de Pineda de Mar garanteix la seguretat de l’entorn de la Seu electrònica i les aplicacions corporatives amb l’ús dels corresponents certificats de dispositiu segur.

Aquest certificat permet identificar i autenticar la Seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda de Mar i garantir la seguretat de les comunicacions i la privacitat i integritat de la informació que ofereix: s'estableix una connexió segura entre el navegador de l’usuari i el lloc web de la Seu, de manera que la comunicació entre ambdós sigui xifrada evitant una possible intercepció de la informació que s’intercanvia per part d’un tercer, i garantint la seguretat de la identitat dels dos extrems durant la connexió.

Verificació del certificat de la Seu electrònica

Si el vostre navegador indica que la connexió no està verificada, això pot respondre al fet que no reconeix el certificat arrel de l'entitat emissora.

Es pot verificar de manera gratuïta la validesa del certificat de Seu de l’Ajuntament de Pineda de Mar a través de l’eina del CAOC que trobareu a https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateSeu