Con la tecnología de Google Traductor de GoogleTraductor de Google
Inici>>Seu electrònica>>Identificació digital

Identificació digital


La relació electrònica amb l’Ajuntament es obligatòria pels seguents col.lectius:

  • 1. Les persones jurídiques.
  • 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  • 3. Els que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la col.legiació obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici de la seva activitat professional.
  • 4. Els representants d’aquelles persones o entitats obligades a relacionar-se electrònicament
  • 5. Els treballadors del sector pùblic municipal.

Per a la resta de col·lectius, o persones amb condició diferent, la relació electrònica és voluntària, essent una opció que cal indicar doncs a la sol.licitud o instància a presentar.

En l’apartat de tràmits es troba el catàleg de tràmits i procediments que l’Ajuntament ofereix, de forma específica, o bé de forma general (instància genèrica). La relació mitjançant sol.licituds a l’Ajuntament, de forma general, requereix la identificació digital del ciutadà i empreses, i per tant cal disposar d’un certificat o identificació digital. (enllaç als diversos identificadors digitals)

Si no es disposa del certificat requerit, es pot sol·licitar gratuïtament a l’Ajuntament de Pineda de Mar. L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament presta el servei als ciutadans de lliurar certificats ditigals idCAT. Per fer la sol·licitud s’han de fer dos passos: sol·licitar cita prèvia a l’OAC a la web http://citaprevia.pinedademar.org i fer la sol·licitud de certificat a la web https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/solicitud_inici.do

La relació electrònica amb els ciutadans i empreses comporta que l’Ajuntament ha de generar les notificacions en format electrònic i posar-les a disposició dels ciutadans per un mitjà electrònic. Les notificacions electròniques es realitzen mitjançant la recepció d’un correu electrònic a l’adreça que s’ha indiciat a la corresponent sol.licitud, on es contindrà l’adreça internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on es podrà accedir a la mateixa. L’accès a la notificació es pot realitzar tant a traves d’un certificat com per una clu d’acces. Si vols saber com seràs notificat electrònicament clica aquí